catcat 1804 +6
tuanlinh 1561 -6

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

6 nước, 0 phút : 46 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua