chauvuusvn 1360 -14
minhhua0202 1404 +14

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

33 nước, 4 phút : 16 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua