datsao 1529 +13
minhhua0202 1455 -13

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

50 nước, 3 phút : 33 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua