datsao 1554 -21
minhhua0202 1430 +21

Kiểu: Cờ úp, 14/2/2020

42 nước, 2 phút : 44 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua