minhhua0202 1451 -12
datsao 1533 +12

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

60 nước, 4 phút : 43 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua