datsao 1545 -21
minhhua0202 1439 +21

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

119 nước, 8 phút : 16 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết