chuotmap 1680 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 23/2/2020

7 nước, 0 phút : 39 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua