chuotmap 1680 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 23/2/2020

28 nước, 4 phút : 24 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua