chuotmap 1686 +6
ccr12345 1429 -6

Kiểu: Cờ tướng, 23/2/2020

9 nước, 0 phút : 47 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua