chuotmap 1665 -27
khanhstore 1353 +27

Kiểu: Cờ tướng, 23/2/2020

2 nước, 0 phút : 28 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua