chuotmap 1638 -26
khanhstore 1374 +26

Kiểu: Cờ tướng, 23/2/2020

3 nước, 0 phút : 47 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua