daoduyvu 1514 +18
diepvan2710 1555 -18

Kiểu: Cờ úp, 28/2/2020

54 nước, 9 phút : 55 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua