tieungao.up 1460 -10
caozizi 1593 +10

Kiểu: Cờ úp, 29/2/2020

33 nước, 4 phút : 59 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua