yeuco 1630 +5
DenBoss 1340 -5

Kiểu: Cờ tướng, 10/1/2017

98 nước, 19 phút : 22 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua