DenBoss 1322 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 11/1/2017

47 nước, 8 phút : 47 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết