DenBoss 1322 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 11/1/2017

37 nước, 6 phút : 38 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết