pleiku365 1401 -11
daoduyvu 1506 +11

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

25 nước, 2 phút : 55 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ