Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

71 nước, 7 phút : 56 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua