caocuong 1491 -11
trungng69 1597 +11

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

40 nước, 4 phút : 26 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua