Saigon4 1432 +8
bomtan 1249 -8

Kiểu: Cờ úp, 27/3/2020

48 nước, 4 phút : 42 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua