vanmayvt1 1606 +13
benkute 1542 -13

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

50 nước, 5 phút : 24 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua