trungng69 1628 -23
caocuong 1460 +23

Kiểu: Cờ úp, 27/3/2020

53 nước, 7 phút : 42 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua