bomtan 1241 -8
Saigon4 1440 +8

Kiểu: Cờ úp, 27/3/2020

43 nước, 3 phút : 57 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết