choidonhat 1646 -16
Minh789999 1650 +16

Kiểu: Cờ úp, 28/3/2020

79 nước, 8 phút : 04 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết