Kietlun 1653 -13
Minh789999 1719 +13

Kiểu: Cờ úp, 28/3/2020

87 nước, 9 phút : 17 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua