DLVN 1803 -26
Tuongot111 1561 +26

Kiểu: Cờ úp, 31/3/2020

47 nước, 8 phút : 50 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua