Tuongot 1597 +20
Minh67899 1686 -20

Kiểu: Cờ úp, 4/4/2020

57 nước, 7 phút : 21 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua