vanmayvt1 1458 -16
Cyan 1452 +16

Kiểu: Cờ úp, 8/4/2020

39 nước, 3 phút : 17 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua