nhattot 1863 +9
Saigon4 1694 -9

Kiểu: Cờ úp, 23/5/2020

46 nước, 8 phút : 58 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua