minhhua0202 1378 +23
Doanhbilli 1539 -23

Kiểu: Cờ úp, 23/5/2020

78 nước, 7 phút : 21 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua