Nam1976 1562 +15
Thanhtuu 1537 -15

Kiểu: Cờ úp, 23/5/2020

59 nước, 6 phút : 41 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua