NotBad 1527 -11
Vinalife 1629 +11

Kiểu: Cờ úp, 18/10/2020

49 nước, 3 phút : 33 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết