NotBad 1506 -9
thang9999 1671 +9

Kiểu: Cờ úp, 18/10/2020

69 nước, 7 phút : 20 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua