Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 25/2/2021

100 nước, 17 phút : 17 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua