dochiliem 1604 +14
thanh.tr122 1550 -14

Kiểu: Cờ úp, 26/2/2021

38 nước, 4 phút : 13 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua