Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 8/4/2021

50 nước, 4 phút : 28 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua