Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 8/4/2021

49 nước, 7 phút : 31 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua