rongnho 1596 +11
Tinh12345 1488 -11

Kiểu: Cờ tướng, 8/4/2021

84 nước, 12 phút : 11 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua