Quân đen 0 0

Kiểu: Cờ úp, 8/4/2021

100 nước, 10 phút : 52 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua