Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 8/4/2021

5 nước, 0 phút : 21 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua