dochiliem 1593 -17
Tien789 1574 +17

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

83 nước, 10 phút : 31 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết