Papa19403 1531 +4
033933235 1200 -4

Kiểu: Cờ tướng, 3 tuần trước

52 nước, 8 phút : 44 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết