033933235 1196 -4
Papa19403 1535 +4

Kiểu: Cờ tướng, 3 tuần trước

89 nước, 14 phút : 10 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết