Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 3 tuần trước

44 nước, 6 phút : 13 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ