LeVanSy 1534 -28
033933235 1211 +28

Kiểu: Cờ tướng, 3 tuần trước

53 nước, 6 phút : 34 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ