6Quang 1426 +8
033933235 1239 -8

Kiểu: Cờ tướng, 3 tuần trước

44 nước, 4 phút : 52 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua