Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 3 tuần trước

49 nước, 5 phút : 35 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua