Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 3 tuần trước

37 nước, 3 phút : 38 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua