Quân đen 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 3 tuần trước

70 nước, 7 phút : 46 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua