Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 3 tuần trước

4 nước, 0 phút : 58 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ